Skip to content
Početna stranica » Tko Falša? » Vizualna Umjetnost » Aleksandra Ana Mikarić

Aleksandra Ana Mikarić

Zanimljivo je da je Aleksandra umjetnica bez stalne adrese, porijeklom iz Crne Gore, rođena u Srbiji, studirala umjetnost u Južnoj Americi, živjela u Francuskoj, Austriji i Rusiji sa trenutnim prebivalištem u Puli. Njezine slike odraz su energije koju oslikava na način kako je doživljava i kako smatra da ona utječe na nas, kao i one oko nas. Ono nevidljivo smatra najvažnijim činiocem našeg bivanja na ovom svijetu. Prošle godine u Pulu je došla povodom veoma zanimljivog projekta, naime sa Iokalnim astronomskim udruženjem “Vidulini” Iansirali su njezine umjetničke slike u svemir. Nakon toga je ostala u Puli do danas gdje je napravila novu sekciju slika „Metanoja“, nesputan preobražaj duha rođen između neba i mora.

Aleksandra Ana Mikarić Despierta
hrHR